Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

   Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra 2019. godine, d o n i o  je

 

 R J E Š E Nj E

 

   Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 1, 3, 11, 12, 13, 14. i 15. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

    Jelena Bulatović i Radmila Medaković iz Banje Luke dale su Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 1, 3, 11, 12, 13, 14. i 15. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine.  U inicijativi se navodi da je osporeni poslovnik donesen od starne neovlašćenog tijela, jer Zakon o notarima ne predviđa mogućnost da se aktima niže pravne snage pobliže uređuju pitanja koje je Konkursna komisija za izbor notara propisala predmetnim poslovnikom. Naime, kako ističu davaoci inicijative, navedni zakon prilikom propisivanja procedure izbora notara nije predvidio pozivanje i obavljanje usmenog razgovora sa kandidatima, kao ni bodovanje kandidata od strane Konkursne komisije nakon obavljenog razgovora. Ova komisija se, kako se dalje navodi, stavila u ulogu zakonodavca, dajući sebi ovlašćenja da propisuje način bodovanja i ocjenjivanje kandidata na način suprotan Zakonu o notarima. Pored navedenog, u inicijativi se ukazuje na povredu članova 109. i 110. Ustava, jer je članom 15. osporenog akta propisano da isti stupa na snagu danom donošenja, te isti, kako se navodi, nije objavljen, i donesen je nakon objavljenog konkursa, tako da prijavljeni kandidati nisu ni bili upoznati o postojanju intervjua pred Konkursnom komisijom, te drugim uslovima koji su predviđeni ovim poslovnikom.

    Naknadno je Jela Morait iz Banje Luke, koju zastupa Mila Baltić, advokat iz Banje Luke, dala ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istog poslovnika, u cijelosti. Međutim, iz obrazloženja ove inicijative i navoda o povredi Ustava i Zakona o notarima proizlazi da se u suštini osporava član 13. st. 2, 3. i 4, član 14. stav 2. i član 15. stav 2. ovog poslovnika. Davalac inicijative iznosi stav da je osporeni poslovnik donesen bez zakonskog osnova, jer odredbe čl. 22. i 23. Zakona o notarima, na koje se njegov donosilac poziva u preambuli ovog akta, ne daje ovlašćenje Konkursnoj komisiji da propisuje način bodovanja i sačinjavanja rang-liste kandidata za notara. Po mišljenju davaoca inicijative, kriterijumi koje su propisani osporenim poslovnikom su, suprotno zakonu, svedeni na subjektivnu i diskrecionu ocjenu članova ove komisije. Pored toga, i u ovoj inicijative se ukazuje na povredu člana 109. Ustava, jer član 15. stav 2. predmetnog poslovnika propisuje njegovo stupanje na snagu danom donošenja, a prema tvrdnji inicijatora, ovaj akt nije objavljen. 

S obzirom na to da je u konkretnim ustavnopravnim stvarima više subjekata posebnim inicijativama tražilo ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istog opšteg akta, Sud je, na osnovu člana 9. st. 1. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/12, 29/13 i 90/14), Rješenjem broj U-81/18 od 20. decembra 2018. godine, spojio ove inicijative radi vođenja jedinstvenog postupka, pripajajući inicijativu koja je zavedena pod brojem U-95/18 inicijativi koja je evidentirana pod brojem U-81/18.

      Poslovnik o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine donesen je na osnovu čl. 22. i 23. Zakona o notarima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/18) a u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine. Osporenim odredbama ovog akta propisano je: da se ovim poslovnikom uređuju prava i obaveze, sastav i organizacija, način rada, odlučivanja i bodovanja i sačinjavanja rang-liste kandidata i druga pitanja koja su od značaja za rad Konkursne komisije za izbor notara, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine (član 1), prava i obaveze Konkursne komisije (član 3), način zakazivanja i održavanja usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa (član 11), sadržina zapisnika sa usmenog razgovora koji je Konkursna komisija obavezna da sačini o održanom razgovoru sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno (član 12), način bodovanja kandidata (član 13), obaveza dostavljanja rang-liste kandidata i prijedloga za izbor kandidata ministru pravde (član 14), te da se izmjene i dopune ovog poslovnika vrše po postupku po kojem se isti donosi, kao i da ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja (član 15).

   Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.  

     Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je ocijenio da osporeni poslovnik nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se radi o aktu koji je donesen povodom određenog javnog konkursa i odnosi se samo na lica koja su se prijavila na ovaj konkurs, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

       Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

       Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.                                                                                                           

Broj: U-81/18

25. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.11.2019.
Саопштење за јавност са 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.11.2019.
Дневни ред 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.11.2019.
Свечана академија поводом 25 година рада Уставног суда Републике Српске

30.10.2019.
Саопштење за јавност са 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.10.2019.
Дневни ред 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2019.
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2019.
Дневни ред 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>