Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 11. septembra  2019. godine,  d o n i o   j e

 

                                                             R  J  E  Š  E  Nj  E

 

          Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika za polaganje prijemnog ispita za upis na master studije na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini i Pravilnika za upis na master studije na Pravnom fakultetu Pale.

 

                                                       O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

         Nenad Tešić iz Loznice dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika za polaganje prijemnog ispita za upis na master studije na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini i Pravilnika za upis na master studije na Pravnom fakultetu Pale. Iz sadržine inicijative proizlazi da je osporeni Pravilnik za polaganje prijemnog ispita za upis na master studije na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini neustavan i nezakonit zbog toga što, prilikom upisa na drugi  ciklus studija daje prednost kandidatima koji su završili osnovne studije  na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Univerzitetu u Banjoj Luci, Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Novom Sadu, a osporeni Pravilnik za upis na master studije na Pravnom fakultetu Pale zbog toga  što se njime onemogućava upis na master studije kandidatima koji su osnovne studije završili na privatnim pravnim fakultetima.

         Budući da podnesena inicijativa nije sadržavala sve neophodne podatke za postupanje  Suda u ovoj pravnoj stvari, dopisom od 15. februara 2019. godine, zatraženo je od davaoca inicijative da, u ostavljenom roku, precizira koje pravilnike osporava (ili njihove pojedine odredbe), odnosno da navede tačan naziv opštih akata koje osporava, donosioca i službeno glasilo u kojem su objavljeni, a ako ovi akti nisu objavljeni u službenom glasilu,  da dostavi njihov ovjeren prepis, zatim odredbe Ustava, odnosno zakona u odnosu na koje traži ocjenu ustavnosti odnosno zakonitosti, kao i ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoj zahtjev. Takođe, od davaoca inicijative je zatraženo i da dostavi uvjerenje o državljanstvu kako bi Sud, s obzirom na navedenu adresu stanovanja,  utvrdio postojanje ustavne legitimacije za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih akata. Istovremeno je upozoren da će ukoliko ne postupi po navedenom, Sud donijeti rješenje kojim se inicijativa ne prihvata.

          S obzirom na to da davalac inicijative, u ostavljenom roku,  nije otklonio navedene nedostatke Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" 104/11 i 92/12), odlučio da ne prihvati datu inicijativu.

         Ovo rješenje  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-15/19

11. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>