Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 11. septembra  2019. godine,  d o n i o   j e

 

R  J  E  Š  E  Nj  E

 

          Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke 176. Liste procenta vojnog invaliditeta koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj  22/93).

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

         Mile Perać iz Podrašnice, opština Mrkonjić Grad, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke 176. Liste procenta vojnog invaliditeta koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 22/93), navodeći da osporeno propisivanje nije u saglasnosti sa članom 5. stav 1. alineja 4. i članom 10. Ustava Republike Srpske. Imajući u vidu da je u obrazloženju inicijative citirana samo osporena tačka 176. Liste procenta vojnog invaliditeta koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj  22/93), očigledno je da se u inicijativi  radi o  omašci kod navođenja broja  "Službenog glasnika Republike Srpske" u kojem je objavljen ovaj pravilnik, odnosno da davalac inicijative osporava samo odredbe Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 22/93), a ne i Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invliditeta (Službeni glasnik  Republike Srpske" broj 31/10). U inicijativi se navodi da su osporenom tačkom 176. navedene liste, vojni invalidi-muškarci dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na vojne invalide-žene, s obzirom na to da se kod vojnih invalida muškaraca vrši ocjenjivanje nagrđenosti prema težini nagrđenosti glave i vrata, dok se kod vojnih invalida-žena ocjenjuje nagrđenost i drugih izloženih dijelova tijela (ruke i noge), te predlaže da Sud utvrdi da osporeno propisivanje nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom.

         Postupajući po datoj inicijativi, Sud je utvrdio  da je Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj  22/93), čija tačka 176. Liste procenta vojnog invaliditeta je osporena, prestao da važi 21. aprila 2010. godine, saglasno odredbi člana 20. Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/10).

         Tačkom 2. Amandmana XLII, kojom je dopunjen član 115. stav 1. Ustava Republike Srpske, utvrđeno je da Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe  ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine.

         Polazeći od toga da je osporeni pravilnik prestao da važi 21. aprila 2010. godine, a da je inicijativa podnijeta 2. aprila 2019. godine, Sud je utvrdio da je inicijativa podnijeta po isteku roka u kome Sud, saglasno tački 2. Amandmana XLII kojom je dopunjen član 115. stav 1. Ustava Republike Srpske, može odlučivati  o ustavnosti i zakonitosti akata i po prestanku njihovog važenja.

         Stoga je Sud ocijenio da ne postoje  procesne pretpostavke  za vođenje postupka i odlučivanje te je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), odlučio da  inicijativu za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  tačke 176. Liste procenta vojnog invaliditeta, koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj  22/93), ne prihvati.      

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-31/19

11. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>