Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

          Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 11. septembra 2019. godine, d o n i o  je

 

 R J E Š E Nj E

 

       Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti - poništenje Rješenja o dodjeli na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine broj 01-475-172/00 od 24. marta 2000. godine, koje je donijela Skupština Opštine Čelinac.

 

O b r a z l o ž e nj e

    

     Dane Pašalić iz Čelinca dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti - poništenje Rješenja o dodjeli na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine broj 01-475-172/00 od 24. marta 2000. godine, koje je donijela Skupština Opštine Čelinac. Davalac inicijative smatra da je osporeno rješenje, kojim je određenom fizičkom licu dodijeljeno na korišćenje neizgrađeno građevnisko zemljište u državnoj svojini, doneseno na nezakonit način, jer ne postoji relevantna dokumentacija ranijeg SIZ-a komunalnih djelatnosti opštine Čelinac na koju se donosilac ovog rješenja pozvao prilikom njegovog donošenja.

    Osporeno Rješenje o dodjeli na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine broj 01-475-172/00 od 24. marta 2000. godine Skupština Opštine Čelinac donijela je na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni list SRBiH" broj 34/86) i člana 28. Statuta Opštine Čelinac ("Službeni glasnik Opštine Čelinac" broj 6/91). Ovim rješenjem je Danilu Oraščaninu iz Čelinca na osnovu konkursa, uz naknadu, dodijeljeno na korišćenje neizgrađeno građevnsko zemljište u državnoj svojini, i to kč. br. 229/12 (n 288/3) upisano u Pl broj 76 k.o. Čelinac, u svrhu izgradnje poslovnog prostora prema Urbanističkom planu grada Čelinac (tačka 1), određena je visina naknade za korišćenje i renta (član 2), te je naloženo Zemljišno-knjižnom uredu Osnovnog suda u Banjoj Luci i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Čelinac, da izvrše uknjižbu prava korišćenja na predmetnom zemljištu u korist navedenog lica (tačka 3).       

    Prema članu 115. stav 1. tačke 1. i 2. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

     Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je ocijenio da predmetno rješenje nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se radi o pojedinačnom aktu koji se odnosi na individualno određeno lice i na konkretnu pravnu situaciju, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

      Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

                                                                             

Broj: U-45/19

11. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>