Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

           Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 17. jula 2019. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

        Utvrđuje se da Odluka o utvrđivanju plate funkcionera ("Službeni glasnik Opštine Šamac br. 8/05 i 15/10) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) i Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05 i 98/13).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Načelnik Opštine Šamac podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske  prijedlog  za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o utvrđivanju plate funkcionera ("Službeni glasnik Opštine Šamac br. 8/05 i 15/10) navodeći da osporeni akt nije u saglasnosti sa Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05 i 98/13). Obrazlažući navedeno predlagač ukazuje na član 30a navedenog zakona koji, kako navodi, obavezuje  organe jedinice lokalne samouprave da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, usaglase svoje opšte akte sa odredbama ovog zakona, te ističe da je načelnik Opštine Šamac, kao ovlašćeni predlagač,  na 23. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Šamac, koja je održana 23. januara 2015. godine i  na 24. redovnu sjednicu, koja je održana 27. februara 2015. godine uputio  prijedlog Odluke o statusu, platama i drugim pravima funkcionera Opštine Šamac, ali da navedeni prijedlog odluke nije usvojen od strane Skupštine Opštine Šamac, iako su predložene odredbe u cijelosti bile usaglašene sa odredbama navedenog zakona. Imajući u vidu da Skupština Opštine Šamac nije postupila u skladu sa svojom  zakonskom obavezom, predlagač traži da Sud utvrdi da osporeni akt nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom.

         U odgovoru Skupštine Opštine Šamac navodi se, između ostalog, da je prijedlog Odluke o statusu, platama i drugim pravima funkcionera Opštine Šamac, koji je podnio načelnik opštine kao ovlašćeni predlagač, razmatran na 23. i 24. sjednici Skupštine Opštine Šamac, ali da nije dobio potrebnu većinu glasova, tj. da nije prihvaćen. Pored toga, kako se dalje navodi u odgovoru, prijedlog navedene odluke bio je uvršćen i u dnevni red XX redovne sjednice Skupštine Opštine Šamac (mandatni saziv 2016‒2020) i to ponovo na prijedlog načelnika opštine, kao ovlašćenog predlagača, ali  je ovaj prijedlog, nakon glasanja odbornika, skinut sa dnevnog reda tako da nije ni razmatran na sjednici Skupštine Opštine.

        Osporenu Odluku o utvrđivanju plate funkcionera ("Službeni glasnik Opštine Šamac br. 8/05 i 15/10) donijela je Skupština Opštine Šamac  na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04 i 42/05), člana 17. Zakona o statusu funkcionera jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/05) i čl. 35. i 60. Statuta Opštine Šamac ("Službeni glasnik Opštine Šamac broj 4/05). Ovom odlukom utvrđuje se visina plate funkcionerima Opštine Šamac, i to za: načenika opštine, zamjenika načelnika opštine, predsjednika skupštine opštine i potpredsjednika skupštine opštine (član 1).

        U postupku razmatranja navoda iz prijedloga  Sud je imao u vidu da je Ustavom Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata, a da se sistem lokalne samouprave uređuje zakonom (član 102. stav 1. tačka 6. i stav 2), kao i  da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).

        Pored navedenog, Sud je imao u vidu da je Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), na osnovu koga je donesena osporena odluka, prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19), te da je važećim Zakonom o lokalnoj samoupravi, između ostalog, propisano da su organi jedinice lokalne samouprave dužni da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase opšte akte jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona (član 168).

        Uz to, Sud je imao u vidu da je Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/05) koji je takođe naznačen kao pravni osnov osporene odluke, izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 98/13), te da je ovim zakonom, između ostalog,  propisano da se poslije člana 30. osnovnog zakona dodaje novi član 30a prema kojem su organi jedinice lokalne samouprave dužni da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglase opšte akte jedinica lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona (član 16).

          Iz navedenog proizlazi da je Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je naveden kao pravni osnov za donošenje osporene Odluke, prestao   da važi 27. novembra 2016. godine, danom stupanja na  snagu važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi,  u smislu odredbe člana 169. ovog zakona, te  da važeći  Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje organe jedinice lokalne samouprave da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase svoje opšte akte sa odredbama ovog zakona. Nadalje, iz navedenog proizlazi da i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, koji  je stupio na snagu 27. novembra 2013. godine, obavezuje organe jedinice lokalne samouprave da, u određenom roku, usaglase svoje opšte akte sa odredbama ovog zakona.

         Polazeći od navedenog, dakle, nesumnjivo utvrđene obaveze organa jedinica lokalne samouprave da, u zakonom propisanom roku,  svoje akte usaglase sa važećim zakonskim rješenjima, Sud je ocijenio da osporena Odluka o utvrđivanju plate funkcionera, s obzirom na to da od strane Skupštine Opštine Šamac, kao nadležnog organa, nije usaglašena u datim rokovima, nije u saglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) i Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05 i 98/13).

        Kako Ustav u odredbi  člana 108. stav 2. utvrđuje da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, Sud je utvrdio da osporena odluka koja nije u saglasnosti sa zakonom, nije u saglasnosti ni sa Ustavom.

       Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ove odluke.

       Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-75/18

17. jula 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>