Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 26. juna  2019. godine,  d o n i o   j e

 

                                                             R  J  E  Š  E  Nj  E

 

          Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15).

 

                                                         O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

           Milo Đokić iz Donje Trnove, opština Ugljevik, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15) zbog, kako navodi, nesaglasnosti sa članom 30. ranije važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), odnosno članom 39. stav 2. važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), te članom 11. stav 2. i članovima 64. i 135. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 37/12 i 90/16).

          Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15) donio je načelnik Opštine Ugljevik na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),  Odluke o izvršenju Budžeta i Plana budžeta Opštine Ugljevik, te članova 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 43/14). Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, ovlašćenja, način i postupak za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja se nalaze u stanju vanredne socijalne potrebe (član 1. stav 1).

         Postupajući po datoj inicijativi  Sud je utvrdio da je osporeni pravilnik prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 7/18).

        Takođe, Sud je utvrdio da je stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) prestao da važi Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), koji je naznačen kao pravni osnov za donošenje osporenog akta.

         Imajući u vidu da je Zakon o lokalnoj samoupravi,  koji je naznačen kao pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika prestao da važi,  Sud je ocijenio da, saglasno  članu 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike  Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12) nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.                                  

Broj: U-23/19

26. juna 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>