Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 26. juna  2019. godine,  d o n i o   j e

 

                                                             R  J  E  Š  E  Nj  E

 

          Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15).

 

                                                         O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

           Milo Đokić iz Donje Trnove, opština Ugljevik, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15) zbog, kako navodi, nesaglasnosti sa članom 30. ranije važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), odnosno članom 39. stav 2. važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), te članom 11. stav 2. i članovima 64. i 135. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 37/12 i 90/16).

          Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/15) donio je načelnik Opštine Ugljevik na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),  Odluke o izvršenju Budžeta i Plana budžeta Opštine Ugljevik, te članova 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 43/14). Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, ovlašćenja, način i postupak za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja se nalaze u stanju vanredne socijalne potrebe (član 1. stav 1).

         Postupajući po datoj inicijativi  Sud je utvrdio da je osporeni pravilnik prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći  licima u stanju vanredne socijalne potrebe ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 7/18).

        Takođe, Sud je utvrdio da je stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) prestao da važi Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), koji je naznačen kao pravni osnov za donošenje osporenog akta.

         Imajući u vidu da je Zakon o lokalnoj samoupravi,  koji je naznačen kao pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika prestao da važi,  Sud je ocijenio da, saglasno  članu 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike  Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12) nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.                                  

Broj: U-23/19

26. juna 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.11.2019.
Саопштење за јавност са 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.11.2019.
Дневни ред 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.11.2019.
Свечана академија поводом 25 година рада Уставног суда Републике Српске

30.10.2019.
Саопштење за јавност са 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.10.2019.
Дневни ред 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2019.
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2019.
Дневни ред 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>