Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 22. maja 2019. godine,  d o n i o je

 

R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  akata u inicijativi označenih kao „Zakon o boračkom dodatku“ i „Zakon o boračkim odlikovanjima“.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Radovan Stanković, KPZ Foča, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za, kako se navodi, ocjenu ustavnosti sadržaja Zakona o isplati godišnjih dodataka boraca Republike Srpske. U inicijativi se ističe da je diskriminatorno propisivanje prema kome je borački dodatak moguće ostvariti za najviše četrdeset četiri mjeseca provedenih u zoni borbenih dejstava, kao i da je nepravedan način isplate različitih iznosa ovog dodatka u zavisnosti od godina starosti korisnika.

S obzirom da inicijativa nije sadržavala sve neophodne podatke za dalje postupanje Suda u ovoj pravnoj stvari, Sud je, dopisima od 27. juna 2018. godine i 17. oktobra 2018. godine, od davaoca inicijative, u smislu članova 33. i 39. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zatražio da odredi tačan naziv akta koji osporava, a imajući u vidu da uslovi i postupak za ostvarivanje prava na borački dodatak, te način obračuna godišnjeg boračkog dodatka nisu predmet zakonskog regulisanja. Takođe, od davaoca inicijative je zatraženo i da precizira odredbe osporenog opšteg akta za koje smatra da nisu u skladu sa Ustavom i zakonom, te da naznači odredbe Ustava, odnosno zakona, za koje smatra da su povrijeđene osporenim aktom, kao i da navede ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoj zahtjev. Davalac inicijative je upozoren da ukoliko, u ostavljenom roku, ne postupi u skladu sa naloženim, inicijativa neće biti prihvaćena.

Postupajući prema nalogu Suda, davalac inicijative je naveo da nije tražio ocjenu ustavnosti postupka i načina obračuna godišnjeg boračkog dodatka, već da osporava ustavnost sadržaja „Zakona o boračkom dodatku“, ponavljajući prvobitno iznesene navode u dijelu koji se tiče stanovišta prema kojem bi svi borci, bez obzira na godine starosti, trebali primati jednak iznos boračkog dodatka kako bi se izbjegla diskriminacija pojedinih kategorija. Pored ovoga, navodi se da bi i svi odlikovni borci trebalo  da primaju istu novčanu naknadu, zbog čega je i sadržaj akta koji je označen kao „Zakon o boračkim odlikovanjima“ diskriminatornog karaktera.

Imajući u vidu izloženo, kao i da osporeni akti koji su označeni kao „Zakon o boračkom dodatku“ i „Zakon o boračkim odlikovanjima“ nisu dio pravnog sistema Republike Srpske, Sud je utvrdio da davalac inicijative nije na nedvosmislen način precizirao naziv i odredbe opšteg akta čiju ocjenu ustavnosti traži, kao i da je propustio da odredi ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoj zahtjev. 

Kako davalac inicijative, u ostavljenom roku, nije postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklono nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-50/18

22. maja 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.11.2019.
Саопштење за јавност са 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.11.2019.
Дневни ред 249. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.11.2019.
Свечана академија поводом 25 година рада Уставног суда Републике Српске

30.10.2019.
Саопштење за јавност са 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.10.2019.
Дневни ред 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2019.
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2019.
Дневни ред 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>