Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. маја 2019. године,  д о н и о је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  аката у иницијативи означених као „Закон о борачком додатку“ и „Закон о борачким одликовањима“.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Радован Станковић, КПЗ Фоча, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за, како се наводи, оцјену уставности садржаја Закона о исплати годишњих додатака бораца Републике Српске. У иницијативи се истиче да је дискриминаторно прописивање према коме је борачки додатак могуће остварити за највише четрдесет четири мјесеца проведених у зони борбених дејстава, као и да је неправедан начин исплате различитих износа овог додатка у зависности од година старости корисника.

С обзиром да иницијатива није садржавала све неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари, Суд је, дописима од 27. јуна 2018. године и 17. октобра 2018. године, од даваоца иницијативе, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, затражио да одреди тачан назив акта који оспорава, а имајући у виду да услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, те начин обрачуна годишњег борачког додатка нису предмет законског регулисања. Такође, од даваоца иницијативе је затражено и да прецизира одредбе оспореног општег акта за које сматра да нису у складу са Уставом и законом, те да назначи одредбе Устава, односно закона, за које сматра да су повријеђене оспореним актом, као и да наведе уставноправне разлоге на којима заснива свој захтјев. Давалац иницијативе је упозорен да уколико, у остављеном року, не поступи у складу са наложеним, иницијатива неће бити прихваћена.

Поступајући према налогу Суда, давалац иницијативе је навео да није тражио оцјену уставности поступка и начина обрачуна годишњег борачког додатка, већ да оспорава уставност садржаја „Закона о борачком додатку“, понављајући првобитно изнесене наводе у дијелу који се тиче становишта према којем би сви борци, без обзира на године старости, требали примати једнак износ борачког додатка како би се избјегла дискриминација појединих категорија. Поред овога, наводи се да би и сви одликовни борци требало  да примају исту новчану накнаду, због чега је и садржај акта који је означен као „Закон о борачким одликовањима“ дискриминаторног карактера.

Имајући у виду изложено, као и да оспорени акти који су означени као „Закон о борачком додатку“ и „Закон о борачким одликовањима“ нису дио правног система Републике Српске, Суд је утврдио да давалац иницијативе није на недвосмислен начин прецизирао назив и одредбе општег акта чију оцјену уставности тражи, као и да је пропустио да одреди уставноправне разлоге на којима заснива свој захтјев. 

Како давалац иницијативе, у остављеном року, није поступио по налогу Суда, односно није отклоно недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-50/18

22. маја 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>