Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. aprila 2019. godine,      d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 2. tačka 3. podtačka  g) i člana 8. stav 3. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/18).       

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Savo B. Mirić iz Ugljevika, Ulica Ćirila i Metodija bb, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za ocjenjivanje zakonitosti člana 5. stav 2. tačka 3)  podtačka g) i člana 8. stav 3. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/18) (u daljem tekstu: Ugovor) ističući da osporeni član 5. stav 2. tačka 3) podtačka g) Ugovora  nije u saglasnosti sa  članom 6. stav 6. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/17), prema kome se isti koeficijent određuje za sva radna mjesta službenika, odnosno namještenika, u istoj kategoriji i zvanju za poslove iste složenosti. Nadalje, podnosilac  inicijative  navodi da odredbe člana 5. stav 2. tačka 3) podtačka  g) i člana 8. stav 3. Ugovora nisu u saglasnosti sa članom 13. Zakona o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/08) zbog, po njegovom mišljenju, paušalno utvrđenog rizika za pojedina radna mjesta.

U odgovorima koje su Sudu dostavili načelnik Opštine Ugljevik i Sindikalna organizacija radnika u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik ističe se da Savo Mirić, penzionisani radnik Opštinske uprave Ugljevik, nije podnio predmetnu inicijativu Sudu već je to učinilo nepoznato lice koristeći se njegovim imenom. Kao tvrdnju ovim činjenicama, Sudu je dostavljena pismena izjava Save M. Mirića iz Ugljevika, Ulica Petra Kočića 2, kojom negira da je on podnosilac ove inicijative.

S obzirom na ove činjenice, a koje su u suprotnosti sa navodima iz predmetne inicijative u pogledu naznačenja adrese i  početnog imena oca njenog podnosioca, Sud je pismenim putem zatražio od Save B. Mirića iz Ugljevika, Ulica Ćirila i Metodija bb, lica naznačenog kao podnosioca predmetne inicijative, da u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od 15 dana od dana prijema ovog zahtjeva Sudu dostavi odgovor sa traženim podacima iz zahtjeva, uz upozorenje da inicijativa neće biti prihvaćena ukoliko ne postupi po traženju Suda. Dana 05.03.2019. godine ovaj zahtjev Suda je lično primila Jovanka, supruga Mirić Save.

Kako Savo B.Mirić nije, u ostavljenom roku, postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati ovu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-38/18

25. aprila 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.

22.5.2019.

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>