Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а)  и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла  2019. године,     д о н и о  је

 

РЈЕШЕЊЕ

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 2. Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 21/15) којим је измијењен члан 85. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11 и 65/14) и то ст. 22. и 25, те ст. 28. до 33. члана 85.

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е

 

         Драго Илић из Дервенте дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости, како је навео,  поступка Пореске управе Републике Српске у прекршајима пореских обвезника и привредних друштава. У образложењу иницијативе се наводи да је овлашћење које је чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 21/15) дато Пореској управи Републике Српске да, у поступку контроле наложи принудно затварање објекта и забрану обављања дјелатности ‒ у супротности са Законом о прекршајима Републике Српске којим је, као системским законом, прописано да мјеру забране обављања дјелатности може изрећи само надлежни суд у прекршајном поступку.

          С обзиром на то да иницијатива није садржавала све податке неопходне за вођење поступка, дописом од 24. маја 2018. године од даваоца иницијативе је затражено да у року од 15 дана Суду достави допуњену иницијативу у којој треба да наведе тачан назив општег акта који оспорава, односно да прецизира одредбе општег акта који оспорава, доносиоца и службено гласило у којем је акт објављен, као и уставноправне разлоге оспоравања истог.

         Поступајући по допису Суда, давалац иницијативе је у допуни од 5. јуна 2018. године навео да оспорава члан 2. Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 21/15) којим је измијењен члан 85.  Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11 и 65/14) и то ст. 22. и 25, те ст. 28. до 33. наведеног члана. У образложењу, без навођења конкретних одредаба Устава Републике Српске са којима су оспорене законске одредбе у несагласности, износи мишљење да је оспорено прописивање у супротности са чланом 62. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) којим је прописана искључива надлежност суда, а не Пореске управе Републике Српске  за изрицање мјере забране вршења дјелатности. 

         Чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 21/15) измијењен је члан 85. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11 и 65/14), а у оспореним ставовима је прописано: (22) Ако се у поступку из става 19. овог члана утврди да је обвезник предузимао радње ради измјене података о оствареном евидентираном промету или оствареном рекламираном промету из става 19. овог члана, ПУ доноси рјешење за одузимање фискалне касе или терминала са оштећеном сервисном пломбом, налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности; (25) Ако се у поступку из става 22. овог члана утврди да је обвезник предузимао радње ради измјене података о оствареном евидентираном промету или оствареном рекламираном промету, или да обвезник користи софтверску апликацију без увјерења из члана 38. овог закона, или да је извршио неовлашћене измјене у софтверској апликацији са увјерењем из члана 38. овог закона, ПУ доноси рјешење за одузимање фискалне касе, терминала, надређеног рачунара са софтверском апликацијом и остале додатне опреме,налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15дана, а најдуже до отклањања неправилности; (28) Ако орган из става 26. овог члана дȃ налаз и мишљење да програмска и фискална пломба фискалне касе нису вјеродостојне, ПУ доноси рјешење за трајно одузимање фискалне касе,  налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности; (29) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да је обвезник онемогућио пренос података из фискалне касе помоћу терминала, а фискална каса и терминал су били исправни, ПУ рјешењем изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од 15 дана; (30) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да се подаци из дневног извјештаја за конкретан дан одштампани из базе података ПУ, формирани на основу пренесених података путем терминала, не слажу са подацима из дневног извјештаја за исти дан, уложеног у књигу дневног извјештаја, или за конкретан дан у књизи није евидентиран дневни извјештај или се дневни извјештај не налази на контролној траци фискалне касе, ПУ рјешењем изриче мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана; (31) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да порески обвезник не врши регистровање сваког појединачног промета преко фискалне касе и пренос података преко терминала до сервера ПУ, а у случају да користи надређени рачунар, задавање команди фискалној каси не врши помоћу софтверске апликације, ПУ рјешењем изриче мјеру забране обављања дјелатности на период од 15 дана; (32) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да порески обвезник почне обављање дјелатности промета робе, односно пружања услуга прије набавке фискалног система и фискализације фискалне регистар-касе, њеног повезивања са терминалом и инсталирања на продајном мјесту или прије фискализације фискалног штампача, његовог повезивања са терминалом и надређеним рачунаром са софтверском апликацијом и инсталирања на продајном мјесту, те ако набави фискални систем без одобрења из члана 31. став 3. овог закона, ПУ рјешењем налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности и (33). Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана у случају постојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту утврди да порески обвезник клијенту није издао фискални рачун одштампан на фискалној каси преко које је евидентиран промет, без обзира на то да ли то клијент захтијева, или ако фискални рачун не изда са свим обавезним подацима, ПУ рјешењем изриче мјеру забране обављања дјелатности на период од 15 дана.

         Имајући у виду да је иницијативом оспорена уставност одредаба Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 21/15) искључиво због тога што давалац иницијативе сматра да су несагласне са чланом 62. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14), Суд је, сходно члану 115. Устава Републике Српске утврдио да није надлежан да оцјењује међусобну сагласност закона, односно појединих њихових одредаба, јер се ради о актима исте правне снаге.

         С обзиром на изложено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.          

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-47/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>