Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 25. aprila 2019. godine, 

d o n i o   j e

 

                                                             R  J  E  Š  E  Nj  E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 ("Službeni Bilten Opštine Ugljevik" broj 3/15).

 

                                                      O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

         Savo Tomić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15  ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 3/15). U inicijativi se navodi da osporena odluka nije usvojena saglasno proceduri propisanoj Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10), zbog čega predlaže da  Sud utvrdi da osporeni akt nije u saglasnosti sa zakonom.

         U izjašnjenju Skupštine Opštine Ugljevik navodi se, između ostalog, da je osporena odluka realizovana donošenjem Odluke o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj: 01-363-15/15 ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 9/15), koja je bila predmet ocjene Ustavnog suda  Republike Srpske u ranije vođenom postupku,  koji je okončan Odlukom U-60/15 od 30. novembra 2016.

          Osporenu Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15  ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 3/15) donijela je Skupština Opštine Ugljevik, s pozivom na član 192. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13), a u vezi sa članom 38. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10), član 26. Statuta Opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i Odluku o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 2/13 i 3/13). Ovom odlukom utvrđuje se Nacrt izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika izrađen od strane JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina i to za lokacije taksativno navedene u članu 1. Odluke te je, između ostalog, propisano da će utvrđeni Nacrt biti izložen na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Ugljevik u trajanju od 30 dana (član 3), kao i da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom Biltenu Opštine Ugljevik" (član 8).

         U postupku razmatranja navoda iz inicijative Sud je imao u vidu da je Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 jedna od faza u postupku donošenja regulacionog  plana i da kao takva predstavlja akt temporalnog karaktera, jer je njeno vremensko važenje ograničeno donošenjem akta radi čije izrade je donesena. Imajući u vidu navedeno, tj. da osporena Odluka, od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj: 01-363-15/15 ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 9/15), nije egzistirala kao samostalni opšti  akt  u pravnom poretku, Sud je ocijenio da ne postoje procesne pretpostavke za ocjenjivanje njene ustavnosti i zakonitosti.

         Pored ovoga, Ustavni sud je Odlukom broj U-60/15 od 30. novembra 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 107/16) utvrdio da Odluka o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj: 01-363-15/15 ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 9/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10).

          Saglasno navedenom, primjenom člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Sud je odlučio da ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  predmetne Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik, broj: 01-363-3/15  ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 3/15).

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  dispozitivu ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-51/18

25. aprila 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.

22.5.2019.

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>