Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

                Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a), člana 57. tačka a) i člana 61. stav 1. tač. b) i d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. marta 2019. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske broj: 01-1-6/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/18).

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 01-1-5/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/18).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Savez sindikata Republike Srpske podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske broj: 01-1-6/18 od 24. februara 2018. godine i Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 01-1-5/18 od 24. februara 2018. godine, koje je donijela Skupština Sindikata uprave Republike Srpske i koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj: 19/18. U prijedlogu se navodi da je u obje ove odluke propisano da one stupaju na snagu danom donošenja, da je tačkom VI Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine predviđeno njeno povratno dejstvo, da su osporene odluke donesene suprotno važećim odredbama Statuta Saveza sindikata Republike Srpske i Statuta Sindikata uprave Republike Srpske, što ih u cjelini čini nesaglasnim sa članom 109. i članom 110. Ustava Republike Srpske, te  Zakonom u udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

            U odgovoru Sindikata uprave Republike Srpske se ističe da su obe osporene odluke pojedinačni akti zbog čega nije u nadležnosti Ustavnog suda da ocjenjuje njihovu ustavnost, odnosno zakonitost, da su obe odluke donesene na osnovu važećih zakonskih i statutarnih odredbi i da su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Na kraju napominju da je osporena Odluka o prikupljanju i raspodjeli članarine prestala da važi donošenjem nove Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 018-1-111-2/18 od 14.11.2018. godine.

            Odluku o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske broj: 01-1-6/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 19/18) donijela je, 24. februara 2018. godine, Skupština Sindikata uprave Republike Srpske na osnovu čl. 50, 51. i 100. Statuta Sindikata uprave Republike Srpske broj: 01-1-46-2/17 od 23. maja 2017. godine. Odlukom je propisano: da Sindikat uprave Republike Srpske istupa iz Saveza sindikata Republike Srpske (tačka I), da se za realizaciju ove odluke zadužuje Republički odbor Sindikata uprave Republike Srpske (tačka II), da ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te da će biti objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na internet stranici Sindikata uprave Republike Srpske (tačka III).

Odluku o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 01-1-5/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/18) donijela je, 24. februara 2018. godine, Skupština Sindikata uprave Republike Srpske na osnovu čl. 50, 51, 94, 98. i 99. Statuta Sindikata uprave Republike Srpske broj: 01-1-46-2/17 od 23. maja 2017. godine. Ovom odlukom je, u procentualnom iznosu, utvđena članarina u Sindikatu uprave Republike Srpske, način njene uplate, određen je vršilac kontrole uplate i raspodjele članarine kao i učestalost ovih kontrola. Tačkom VI  Odluke propisano je njeno stupanje na snagu danom donošenja, sa primjenom od 1. marta 2018. godine. Tačkom VII Odluke je regulisan način njene objave.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu Odluke o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske, Sud je utvrdio da osporena odluka nema karakter opšteg akta i da se radi o pojedinačnom aktu koji reguliše konkretnu pravnu situaciju čija se primjena iscrpljuje njegovim donošenjem. Kako osporena odluka nema karakter opšteg akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Sud je, zbog nenadležnosti, odbacio prijedlog u ovom dijelu.

U pogledu ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 01-1-5/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/18), Sud je utvrdio da je, u toku postupka pred ovim sudom, osporena odluka prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o prikupljanju i raspodjeli članarine broj: 018-1-111-2/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 105/18) od 14. novembra 2018. godine. Imajući u vidu da je u toku trajanja ovog postupka osporena odluka prestala da važi Sud je, na osnovu člana 57. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), obustavio postupak za ocjenu njene ustavnosti i zakonitosti, cijeneći da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti, odnosno nezakonitosti.

             Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i  sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-28/18

27. marta 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>