Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

           Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 35. st. 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 72/16 i 111/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

             JZU Dom zdravlja Bratunac podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 35. stav 1. tačke 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 72/16 i 111/16), što je u suštini član 35. st. 2. i 3. ovog opšteg akta. Predlagač smatra da su osporene norme predmetnog kolektivnog ugovora suprotne Zakonu o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpkse i Zakonu o radu, jer propisuju nova prava u okviru prava na naknadu plate predsjedniku reprezentativnog sindikata, kao i uvećanje osnovne plate, koja nisu predviđena ovim zakonima. Stoga predlaže da Ustavni sud utvrdi da osporene odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. 

             Postupajući po prijedlogu, Sud je konstatovao da je na sjednici ovog suda održanoj 12. jula 2017. godine, prilikom odlučivanja u predmetu broj U-86/16, Ustavni sud utvrdio da član 35. st. 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 72/16 i 111/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpkse. Sud je, naime, ocijenio da se kolektivnim ugovorom mogu propisati povoljnija prava i veći obim prava samo u okviru onih prava koja su utvrđena zakonom, a ne, kao u konkretom slučaju, propisati nova prava na naknadu plate, koje zakonodavac nije predvidio. Ova odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 69/17.  

             Imajući u vidu da je Ustavni sud Republike Srpske već odlučivao o ustavnosti i zakonitosti osporenog člana 35. st. 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 72/16 i 111/16), Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odbacio prijedlog za ocjenjivanje ovih odredaba.

    Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

   Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-18/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>