Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine, d o n i o  j e 

 

R J E Š E Nj E

 

          Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 9, 15. i 20. Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 11/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

          Borisav Vasić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za ocjenjivanje zakonitosti čl. 9, 15. i 20. Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 11/17) (u daljem tekstu: Odluka).  Davalac inicijative smatra da je propisivanje iz člana 9. osporene odluke, prema kojem je Policijska uprava Bijeljina u obavezi da podnosi izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Ugljevik, u suprotnosti sa članom 13. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/16). Takođe, u inicijativi se navodi da je uređujući kao u čl. 15. i 20. osporene odluke, Skupština Opštine Ugljevik preuzela nadležnosti koje joj ne pripadaju, što je u suprotnosti sa odredbom člana 31. stav 1. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), te članom 59. st. 2. i 4. i članom 60. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/13).

          U odgovoru Skupštine Opštine Ugljevik se ističe da upravljanje lokalnim putevima i ulicama vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 16. Zakona o javnim putevima u Republici Srpskoj. Takođe, donosilac osporenog akta navodi da je član 9. Odluke u saglasnosti sa članom 4. stav 3. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, te da nije u suprotnosti sa članom 13. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, jer ovaj zakon ne zabranjuje da policijske uprave podnose izvještaje lokalnim skupštinama. Pored ovoga, ističe se da je propisujući na način kao u osporenim čl. 15. i 20. Odluke, Skupština Opštine Ugljevik regulisala saglasno čl. 49. i 44. stav 1, te članu 45. stav 1. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na izloženo, donosilac osporenog akta predlaže da Sud ne prihvati predmetnu inicijativu.

         Odluku o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 11/17) donijela je, 30. novembra 2017. godine, Skupština Opštine Ugljevik na osnovu člana 2. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), člana 2. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/11) i člana 37. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/17).

Osporenim članom 9. ove odluke propisano je da Policijska uprava Bijeljina – Policijska stanica Ugljevik podnosi Skupštini Opštine Ugljevik, najmanje jednom godišnje, Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Ugljevik.

Osporenim članom 15. Odluke propisano je da se u naseljenom mjestu Ugljevik utvrđuju posebni uslovi i pravila odvijanja saobraćaja kako slijedi: Ulice sa pravom prvenstva prolaza su: ulica Karađorđeva, ulica Njegoševa, ulica Kralja Petra Prvog, ulica Jovana Dučića, ulica Svetog Save, ulica Bogutovačka, ulica Patrijarha Pavla ulica Majevičkog četničkog korpusa, ulica Zekina, ulica Zabrđska, dok su ulice u  kojima  se  odvija  saobraćaj u jednom smjeru: ulica Kralja Petra Prvog, ulice Ćirila  i  Metodija (od  ulice Karađorđeve  pa  do  ulaska  na  parking Osnovne škole „Aleksa Šantić“), ulica Jovana Dučića, ulica Gavrila Principa, ulica Starine Novaka.

Osporenim članom 20. Odluke propisano je da je najveća dozvoljena brzina  kretanja  motornih vozila na  ulicama  u  gradskom  dijelu Ugljevika 40 km/h, te da se, u naseljenim mjestima opštine Ugljevik, osim na dijelovima magistralnih i regionalnih puteva koji  prolaze  kroz  područje  opštine, vozila ne smiju  kretati  brzinom  većom  od  50  km/h,  što  se reguliše odgovarajućom signalizacijom.

U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporene odluke Sud je imao u vidu da je članom 102. stav 1. tačka 5. Ustava predviđeno da se opština preko svojih organa u skladu sa zakonom stara o zadovoljavanju potreba građana u kulturi, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, fizičkoj kulturi, informisanju, zanatstvu, turizmu i ugostiteljstvu, zaštiti životne sredine i drugim oblastima.

Takođe, Sud je uzeo u obzir da je članom 39. stav 2. alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) propisano da je skupština opštine organ odlučivanja i kreiranja politike opštine i da je jedna od njenih najvažnijih nadležnosti donošenje odluka i drugih opštih akta i davanje njihovog autentičnog tumačenja.

Imajući u vidu navedeno, te odredbu člana 115. Ustava, prema kojoj je Sud nadležan da ocjenjuje zakone koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske i druge propise i opšte akte donesene na osnovu zakona usvojenih na nivou Republike Srpske, Sud je utvrdio da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje ustavnost i zakonitost osporene odluke u odnosu na Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), koji je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

U pogledu zahtjeva za ocjenu člana 9. Odluke u odnosu na odredbu člana 13. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16 i 110/16) Sud je ocijenio da je osporena odredba ovog člana Odluke u saglasnosti sa navedenom zakonskim propisivanjem. Imajući u vidu da je članom 13. stav 2. navedenog zakona određeno da policijske poslove direktor policije vrši neposredno i posredstvom za to nadležnih rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica u sjedištu i van sjedišta Ministarstva, a uzimajući u obzir da prema članu 161. stav 1. istog zakona, radi ostvarivanja principa javnosti rada i u interesu bezbjednosti, Ministarstvo obavještava pravna lica i republičke organe uprave o saznanjima od interesa za njihovu zaštitu i bezbjednost uopšte, Sud je utvrdio da je Policijska uprava Bijeljina – Policijska stanica Ugljevik dužna  da Skupštini opštine Ugljevik podnese, najmanje jednom godišnje, Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Ugljevik.  

Pored ovoga, imajući u vidu da osporenim čl. 15. i 20. Odluke nije uređen postupak postavljanja saobraćajne signalizacije u smislu člana 59. st. 2. i 4. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 89/13), niti je utvrđena zabrana saobraćanja vozila u smislu člana 60. istog zakona, odnosno da se predmet regulisanja osporenih članova Odluke ne može dovesti u kontekst navedenih zakonskih normi, Sud je utvrdio da nisu osnovani ni navodi iz inicijative prema kojima propisivanje iz čl. 15. i 20. Odluke nije u saglasnosti sa članom 59. st. 2. i 4. i članom 60. Zakona o javnim putevima.

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-21/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>