Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. јануара 2019. године,  д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности примјене члана 4б. Закона о висини стопе затезне камате („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/01, 52/06 и 103/08).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Ђорђе Симеуновић из Пала дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање уставности примјене члана 4б. Закона о висини стопе затезне камате („Службени гласник Републике Српске“ број 52/06), у поступку извршења пресуде Основног суда у Бањалуци број РС 647/01 од 16. децембра 2003. године. Давалац иницијативе наводи да је, након истека рока за извршење досуђене обавезе, извршеник само дјелимично поступио у складу са овом пресудом и то руководећи се одредбом члана 4б Закона према коме износ обрачунате затезне камате не може бити већи од главног дуга.

Узимајући у обзир изложено, Суд је оцијенио да из навода иницијативе недвосмислено произлази да њен давалац не оспорава уставност одредбе 4б. Закона о висини стопе затезне камате, већ тражи да Суд утврди да ли се та законска одредба примјењује на извршне пресуде редовних судова које су донесене прије ступања на снагу овог закона. Пошто иницијатива није утемељена на уставноправно релевантним разлозима, јер поставља питање примјене Закона, Суд је утврдио да, у складу са чланом 115. Устава, није надлежан за одлучивање у конкретној ствари.

      С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.

       На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

       Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-2/18

30. јануара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>