Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

       Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. новембра 2018. године,  д о н и о  је

 

                                                           Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости члана 31. став 5. Правилника о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15).

 

                                                       О б р а з л о ж е њ е

 

         Александар Арнаут из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 31. став 5. Правилника о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени гласник Републике Српске" број 45/14) наводећи да оспорена одредба Правилника, у дијелу којим је прописано да се  дисциплински поступак води и у случају неодазивања свједока који је уредно позван, а свој изостанак није оправдао, није у сагласности са Уставом Републике Српске (чл. 16. став 1. и чл. 19. став 1), Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (члан 6. ст. 1. и 3. тачка д), те Законом о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 13/02). Давалац иницијативе указује, између осталог,  на одредбе чланова 3. и 8, члана 9. став 1, чланова 147. и  148. став 1, као и  чланова  162. и 169. Закона о општем управном поступку на чију примјену, како наводи, упућује Закон о полицијским службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 20/14),  који је наведен као правни основ Правилника, али и члан 46. предметног правилника, те закључује да оспорена одредба правилника  у дијелу који се односи на вођење дисциплинског поступка у случају неодазивања свједока који је уредно позван, није у сагласности са наведеним одредбама Закона о општем управном поступку, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава.

          У одговору који је доставило Министарство унутрашњих послова Републике Српске наведено је, прије свега, да је предметни правилник престао да важи ступањем на снагу Правилника о дисциплинском поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 8/17), због чега се предлаже да Суд, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) обустави поступак. У одговору се, такође,  наводи да је дисциплински оптуженом полицијском службенику омогућено да оправда свој изостанак у дисциплинском поступку, односно да дисциплинска комисија у сваком конкретном случају, сагласно одредбама овог правилника, процјењује оправданост разлога за неодазивање позиву, као и да је дисциплински оптуженом омогућено да активно учествује у дицсиплинском поступку. Доносилац оспореног акта није  се у одговору изјаснио на наводе из иницијативе који се односе на неодазивање свједока у дисциплинском поступку.

         Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15) донио је, на приједлог директора полиције, министар унутрашњих послова, на основу члана 109. Закона о полицијским службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Према оспореном члану 31. став 5. овог правилника, ако се дисциплински оптужени или свједок који су уредно позвани не одазову позиву нити оправдају свој изостанак, поступак се води у њиховом одсуству.

         У поступку разматрања оспореног акта Суд је, прије свега, утврдио да је Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника, чији је члан 31. став 5. оспорен, престао да важи  на основу члана 53. Правилника о дисциплинском поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 8/17), који је ступио на снагу 7. фебруара 2017. године.

         Суд је, такође, утврдио да је Закон о полицијским службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 20/14) на основу кога је донесен оспорени Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника ‒ престао да важи  на основу члана 176. Закона о полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике Српске" број 57/16), који је ступио на снагу 21. јула 2016. године.

         Имајући у виду да су Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника, чија је одредба оспорена, и Закон о полицијским службеницима, на основу кога је донесен оспорени акт, престали да важе прије подношења иницијативе, Суд, на основу  37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости оспорене одредбе Правилника о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15), јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-78/17

28. новембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>