Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

        Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. septembra 2018. godine,

d o n i o   je

 

R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Rosanda Krsmanović iz Istočne Ilidže dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16). Osporene odredbe navedenog zakona su, po mišljenju davaoca inicijative, neustavne jer je onemogućavaju da bude jedini zakonski nasljednik na zaostavštini svog umrlog supružnika sa kojim nije stekla zajedničku djecu. Obrazlažući navedeno, davalac inicijative ne navodi ustavnopravne razloge osporavanja već ističe da rođaci njenog umrlog supružnika, na osnovu navedenih zakonskih odredaba, imaju  pravo na nasljeđivanje imovine koju su njih dvoje stekli u toku trajanja bračne zajednice, a čijem sticanju nisu ni na koji način doprinijeli. Po mišljenju davaoca inicijative osporeno propisivanje stavlja u neravnopravan položaj supružnike, koji u bračnoj zajednici nisu stekli djecu, u odnosu na supružnike koji imaju djecu a to, kako navodi, predstavlja povredu ustavnih odredbi o osnovnim ljudskim pravima, kao i povredu prava na imovinu koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Predlaže da Sud utvrdi da osporene zakonske odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

         Osporenim odredbama Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16) propisano je, i to članom 11. da zaostavštinu umrlog koji nije ostavio potomke nasljeđuju njegov supružnik i njegovi roditelji (stav 1), da roditelji umrlog nasljeđuju jednu polovinu zaostavštine na jednake dijelove, a drugu polovinu zaostavštine nasljeđuje supružnik umrlog (stav 2), a ako iza umrlog nije ostao supružnik, roditelji umrlog nasljeđuju cijelu zaostavštinu na jednake dijelove (stav 3);  članom 12. da ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuju njegova djeca (braća i sestre ostaviočevi), njegova unučad i praunučad i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe za slučaj kada umrlog nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci (stav 1), ako su oba roditelja ostaviočeva umrla prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi svakome od njih pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuju njihovi potomci, prema odredbama stava 1. ovog člana (stav 2), u svim slučajevima ostaviočeva braća i sestre samo po ocu nasljeđuju na jednake dijelove očev dio, a rođena braća i sestre nasljeđuju na jednake dijelove sa braćom i sestrama po ocu, očev dio, a sa braćom i sestrama po majci, majčin dio (stav 3); članom 13. ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje drugi roditelj, a ako je i ovaj umro prije ostavioca, njegovi potomci nasljeđuju ono što bi pripalo i jednom i drugom roditelju, prema odredbama člana 12. ovog zakona; članom 14. ako su oba roditelja ostaviočeva umrla prije ostavioca, a nisu ostavili nijednog potomka, cijelu zaostavštinu nasljeđuje nadživjeli supružnik ostaviočev;  članom 15. da zaostavštinu umrlog, koji nije ostavio ni potomke, ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, ni supružnika nasljeđuju njegovi djedovi i babe (stav 1), i to tako da jednu polovinu zaostavštine nasljeđuju djed i baba sa očeve strane, a drugu polovinu djed i baba sa majčine strane (stav 2).

         Rješenjem broj U-48/17 od 25. aprila 2018. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 39/18) Sud nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16), jer je ocijenio da je zakonodavac, saglasno odredbama člana 49. st. 1. i 2. i  člana 50. Ustava Republike Srpske, te tač. 5. i 6. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske kojim je zamijenjen član 68. Ustava, ovlašćen da Zakonom o nasljeđivanju propiše uslove i način ostvarivanja prava na nasljeđivanje, a u okviru toga i da reguliše pitanje kruga zakonskih nasljednika, kao i redoslijed nasljeđivanja.

        Imajući u vidu da je već odlučivao o ustavnosti osporenih zakonskih odredbi Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), nije prihvatio datu inicijativu.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-71/17

26. septembra 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>