Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

             Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. juna 2018. godine,  d o n i o  je

 

 R J E Š E Nj E

 

       Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti "Dogovora" koji su zaključili Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Javno preduzeće Putevi Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u pogledu utvrđivanje dozvoljene brzine kretanja motornih vozila na magistralnom putu M-16 u Banjoj Luci.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

  Sreto Motika iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tzv. "Dogovora" koji su zaključili Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Javno preduzeće Putevi Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u pogledu utvrđivanje dozvoljene brzine kretanja motornih vozila na magistralnom putu M-16 u Banjoj Luci. U inicijativi se navodi da je na osnovu osporenog dogovora brzina kretanja  motornih vozila Ulicom Krajiških brigada u Banjaluci povećana sa 50 km na 70 km na sat, te da ovako velika brzina kretanja predmetnom saobraćajnicom u gusto naseljenom dijelu grada dovodi do velike buke, koju posebno proizvode teretni kamioni sa prikolicama. Zbog toga je, po mišljenju davaoca inicijative, građanima koji imaju stambene jedinice pored ovog magistralnog puta povrijeđeno pravo na zdravu životnu sredinu kako je to garantovano članom 35. Ustava Republike Srpske.  

       S obzirom na to da je inicijativa nepotpuna i ne sadrži podatke neophodne za vođenje postupka pred ovim sudom, od davaoca inicijative je dopisom zatraženo da, saglasno članu 33. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), Sudu dostavi osporeni akt, ili navede njegov tačan naziv i informiše Sud da li je taj akt objavljen na propisani način. U odgovoru na ovaj dopis davalac inicijative nije precizirao tačan naziv osporenog akta, te je naveo da ga, i pored više pokušaja, nije uspio pribaviti od Ministarstva saobraćaja i veza.

       Za potrebe ovog postupka, Sud je od Ministarstva saobraćaja i veza zatražio informaciju da li je u pogledu pitanja utvrđivanja dozvoljene brzine kretanja motornih vozila na predmetnoj saobraćajnici donesen neki akt, te ako jeste da se isti dostavi Ustavnom sudu. U odgovoru ovog ministarastva navodi se da u konkretnom slučaju nije donesen akt, a postavljanje i izmjena saobraćajne signalizacije se vrši na osnovu odredbi člana 59. st. 1. i 2. Zakona o javnim putevima («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 89/13).

     Kako iz svega navedenog proizlazi, davalac inicijative u suštini osporava radnju izmjene saobraćajnog znaka koji se odnosi na ograničenje brzine kretanja motornih vozila na saobraćajnici M-16 u Banjoj Luci.

      Nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske utvrđena je članom 115. Ustava, prema kojem Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom. Imajući u vidu ovako određenu nadležnost, te činjenicu da u konkretnom slučaju ne postoji akt kao potencijalni predmet ocjene ovog suda, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, Sud je odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati predmetnu inicijativu.

        Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-84/17

27. juna 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>