Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. juna 2018. godine,  d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

           Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o pravima boraca, vojnih ivalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) i Pravilnika o radu ljekarskih komisija (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/93).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

        Ljubomir Tatić iz Srpca dao je Ustavnom sudu Republike Srpske ( u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) i Pravilnika o radu ljekarskih komisija (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/93). Davalac inicijative traži da Sud, na osnovu priloženih rješenja, nalaza i mišljenja organa koji su odlučivali u predmetima o njegovoj ličnoj invalidnini, utvrdi da osporeni zakon i pravilnik nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i načelima o ljudskim pravima.

        S obzirom na to  da inicijativa nije sadržavala sve neophodne  podatke  za dalje postupanje Suda u ovoj pravnoj stvari, Sud je zatražio od davaoca inicijative da, u smislu članova 33. i 39. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, precizira zakonske i odredbe navedenog pravilnika koje osporava, kao i da naznači odredbe Ustava Republike Srpske u odnosu na koje traži ocjenu ustavnosti.

       Davalac inicijative, u ostavljenom roku, nije postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, zbog čega je Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu.      

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda, mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-88/17

27. juna 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>