Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupak pristupa informacijama

  Pravo pristupa informaciji se ostvaruje podnošenjem zahtjeva.   Zahtjev se podnosi u pisanom obliku Ustavnom sudu, putem pošte   na adresu Kralja Alfonsa XIII br. 11, Banja Luka, odnosno putem faksa broj (051) 217 - 390   ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte Ustavnog suda.

  Zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacije. U zahtjevu se obavezno navodi ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresa i broj telefona/faksa ili e-mail adresa.

  Ako zahtjev podnosi fizičko lice, dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet.

  Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili da ima punomoć datu od strane ovlašćenog lica.

  Po prijemu zahtjeva Ustavni sud je dužan da, putem ovlašćenog radnika, razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu podnesenog zahtjeva.

  Ustavni sud je dužan obavjestiti podnosioca zahtjeva da li je odobrio pristup informaciji lično ili putem umnožavanja, odnosno djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva s tim da taj rok može biti produžen za sedam dana u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 20/01).

  Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće.

    
   Aktuelno
   13.9.2021.
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS

   9.9.2021.
   Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

   8.9.2021.
   Saopštenje za javnost sa 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   7.9.2021.
   Dnevni red 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   30.8.2021.
   Saopštenje za javnost sa 132. i 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

   27.8.2021.
   Dnevni red 132. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Dnevni red 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja