Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupak

  Postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređeni su Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske.

  Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

  Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uslovima  utvrđenim zakonom.

  Postupak pred Sudom mogu pokrenuti:

  1. Predsjednik Republike Srpske;
  2. Narodna skupština;
  3. Vijeće naroda o pitanjima iz okvira Ustavom utvrđenih nadležnosti;
  4. Vlada Republike Srpske;
  5. Sud, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u postupku pred sudom;
  6. Republički tužilac, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u radu javnog tužilaštva;
  7. Opština, grad, preduzeće, politička organizacija, odnosno udruženje građana i druga organizacija, ako je povrijeđeno njihovo pravo  utvrđeno Ustavom ili zakonom; i
  8. Organ koji je po Ustavu i zakonu ovlašćen da obustavi izvršenje propisa i drugog opšteg akta zbog njegove nesaglasnosti sa Ustavom i zakonom.

  Sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti (član 4. Zakona o Ustavnom sudu).

  Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, taj zakon, propis ili opšti akt prestaju da važe sa danom objavljivanja odluke Ustavnog suda (član 120. Ustava Republike Srpske).
   

  Učesnici u postupku su:

  1. organi i organizacije ovlašćeni za pokretanje postupka iz člana 4. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu,
  2. svako po čijoj se inicijativi vodi postupak
  3. donosilac zakona, drugog propisa i opšteg akta čija se ustavnost, odnosno zakonitost ocjenjuje;
  4. politička organizacija ili udruženje građana čiji se opšti akt ocjenjuje;
  5. državni organi između kojih postoji sukob nadležnosti o kojoj odlučuje Sud, kao i svako ko zbog prihvatanja, odnosno odbijanja nadležnosti nije mogao da ostvari svoje pravo (član 25. Zakona o Ustavnom sudu).

  U postupku pred Sudom mogu učestvovati i druga lica koja Sud pozove. Učesnici u postupku pred Sudom, kao i duga zainteresovana lica, mogu, u skladu sa

  Poslovnikom o radu Ustavnog suda, tražiti uvid u spise koji su razlog za isključenje javnosti u radu Suda.

  Učesnik u postupku pred Sudom ima pravo i dužnost da u toku postupka i na raspravi daje predloge, pruža potrebne podatke i obavještenja, iznosi i obrazlaže svoj stav i razloge, daje odgovore na navode i razloge drugih učesnika u postupku, kao i da donosi dokaze i preduzima druge radnje od značaja za odlučivanje Suda.

  Učesnici u postupku pred Sudom snose svoje troškove (član 30. Zakona o Ustavnom sudu).

    
   Aktuelno
   22.5.2020.
   Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   20.5.2020.
   Saopštenje za javnost sa 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   19.5.2020.
   Dnevni red 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   29.4.2020.
   Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Saopštenje za javnost sa 255. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

   7.4.2020.
   Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini

   12
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja