Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Реализација уговора/оквирног споразума за 2021. годину - III квартал

                                   РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

                                    УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

                                                         III квартал                                  

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  Р.б.

   

   

  Опис и Ознака по ЈРЈН

  Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

   

  Подаци о добављачу/

  добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)

  Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)

   

  Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

  Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

   

  Датум закључења уговора/

  оквирног споразума

  Датум потпуне  реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

   

  Напомена (образложење)

   

  1.

   

   

  Уређаји за климатизацију

  39717200-3

  Директни споразум: 895-8-1-10/21

   

  МГ РОЛОПЛАСТ С.П. ЧЕЛИНАЦ

  (4507437720004)

  Вриједност:

  1.177.78 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеном рачуну

  Уговор

   

   

   

   

   

  15.07.2021

   

  Реализован

   

   

   

  2.

   

  Пиће: 15000000-8

  Директни споразум: 895-8-1-9/21

  ГЕОРГ КОМЕРЦ ДОО

  Бања Лука

   (4400876300004)

  Вриједност:

  5.990,99 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеном рачуну

  Уговор на годину дана

   

   

   

   

   

  21.7.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  3.

   

  Услуге издаваштва и штампања 79810000-5

   

  Директни споразум: 895-8-2-11/21

  ГРАФОПАПИР ДОО

  Бања Лука  

  (4400993100008)

   

   

  Вриједност: 4.227,20 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеном рачуну

   

   

   

   

   

   

  04.08.2021.

   

  Реализован

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                            

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења