Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Реализација уговора / оквирног споразума

  РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

                            УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНЕ                                   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  Р.б.

   

   

  Опис и Ознака по ЈРЈН

  Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

   

  Подаци о добављачу/

  добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)

  Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)

   

  Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

  Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

   

  Датум закључења уговора/

  оквирног споразума

  Датум потпуне  реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

   

  Напомена (образложење)

   

  1.

  Услуге осигурања моторних возила: 66514110-0

  Директни споразум: 895-8-2-9/20

  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД (4400590750002) Бања Лука

   

  2.473,77 КМ,

  1 година

   

   

   

   

   

  23.03.2020

   

  Реализација у току

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Савјетодавне и техничке услуге: 71318000-0

  Директни споразум: 895-8-2-11/20

  АТЕК ПЛУС (4404211730003)

  Бања Лука

   

  5.500,00 КМ

   

   

   

  23.03.2020

   

  Реализован

   

   

  3.

  Производи за чишћење и полирање: 39800000-0

  Директни споразум: 895-8-1-8/20

  КЕЦКОМ Д.О.О. БАЊА ЛУКА (4400846220006)

   

  2.357,95 КМ

   

   

   

  07.04.2020

   

  Реализован

   

   

  4.

  Разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000-7

  Директни споразум: 895-8-1-7/20

  ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА А. Д. БАЊА ЛУКА (4403395230001)

   

   

  6.000,00 КМ

   

   

   

  07.04.2020

   

  Реализован

   

   

  5.

  Опрема за фотокопирање и штампање: 30120000-6

  Конкурентски захтјев: 895-7-1-4/20

  БИРО.КИП Д.О.О. (4402286590000) Бања Лука

   

  17.080,00 КМ

   

   

   

  07.04.2020

   

  Реализован

   

   

  6.

   

  Горива: 09100000-0

  Конкурентски захтјев: 895-7-1-5/20

  НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. 4400959260004 Бања Лука

   

  11.494,84 КМ

  1 година

   

   

   

  07.04.2020

   

  Реализација у току

   

   

  7.

  Услуге поправљања и одржавања за моторна возила: 50110000-9

  Директни споразум: 895-8-2-10/20

  АУТОКОМЕРЦ В.С. ДОО (4400952840005)  БањаЛука

   

  5.982,90 КМ

   

   

   

  15.04.2020

   

  Реализован

   

   

  8.

  Рачунарска опрема и потрепштине: 30200000-1

  Директни споразум: 895-8-1-13/20

  БИСЦОММЕРЦЕ ДОО (4401575810003) Бања Лука

   

  2.563,91 КМ

   

   

   

  27.05.2020

   

  Реализован

   

   

  9.

  Грађевински радови на згради суда: 45216112-2

  Отворени поступак: 895-1-3-6/20

  ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. (4400885040007) Бања Лука

   

  4.839.043,29 КМ

  30 мјесеци рок изградње

  Гаранција на изведене радове:

  36 мјесеци

   

   

   

  14.07.2020

   

  Реализација у току

   

   

  10.

   

  Пиће: 15000000-8

  Директни споразум: 895-8-1-14/20

  ГЕОРГ КОМЕРЦ ДОО (4400876300004) Бања Лука

   

  5.977,65 КМ

   

   

   

  20.07.2020

   

  Реализација у току

   

   

  11.

   

  Услуге штампања: 79810000-5

  Директни споразум: 895-8-2-15/20

  ГРАФОПАПИР Д.О.О (4400993100008) Бања Лука

   

  3.680,00 КМ

   

   

   

  25.09.2020

   

  Реализован

   

   

  12.

  Гуме за аутомобиле: 34351100-3

  Директни споразум: 895-8-1-16/20

  АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР Д.О.О. 4400841420007 Бања Лука

   

  2.541,12 КМ

   

   

   

  03.11.2020

   

  Реализован

   

  13.

  Савјетодавне и техничке услуге: 71318000-0

  Директни споразум: 895-8-2-17/20

  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ БАЊА ЛУКА 4400918310005

   

  5.900,00 КМ

   

   

   

  30.11.2020

   

  Реализован

   

   

                                                                                                                   М.П.                                                                        Потпис одговорне особе

                                                                                                                                                                                             __________________________  

                                                                                                                                                                                                  Мр Џерард Селман, с. р.                                                                                    

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења