Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

  Број: СУ- 19 /20                                                                                          

  Бања Лука, 29. јануар 2020.                                                                      

   

  На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2020. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. јануара 2020. године,

  д о н и о   је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ АУТА ЗА 2020. ГОДИНУ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Wинер осигурање“ Бањалука за каско осигурање аутаза 2020. годину.

  2. Са понуђачем „Wинер осигурање“ Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за каско осигурање аута за 2020. годину у износу од 2.473,77 КМ.

  3. Расходи за плаћање услуге каско осигурања возила вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  Образложење

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2020. годину, планирао осигурање имовине у процјењеној вриједности до 3.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понудјача „Wинер осигурање“ Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понудјача „Wинер осигурање“ Бања Лука у укупном износу од 2.473,77 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења