Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о поништењу поступка

  Број: СУ-158/20

  Бања Лука, 12. јуна 2020.

   

  На основу члана 208. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Рeпублике Српске“ број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 69. тачка 1. став б) и тачка 3. и члана 70. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), предсједник Уставног суда Републике Српске доноси

   

  О Д Л У К У

   

  Поништава се поступак прикупљања понуда путем конкурентског захтјева за избор најповољнијег понуђача за стручно-технички надзор над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда у Бањој Луци који је покренут одлуком број СУ-106/20 од 7. априла 2020. године.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске донио је одлуку, број СУ-106/20 од 7. априла 2020. године, којом је покренут поступак прикупљања понуда путем конкурентског захтјева за избор најповољнијег понуђача за стручно-технички надзор над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Срспке. Уставни суд Републике Срспке је потом објавио Обавјештење о предметној набавци на службеном порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, које је евидентирано под бројем 895-7-2-12-3-5/20 од 9. јуна 2020. године. Имајући у виду, међутим, услове и ограничења из одредби члана 52. став 1. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), према којима стручни надзор над изградњом објеката који се финансирају из јавних прихода Републике врши искључиво одређена управна организација Републике Српске, одлучено је као у изреци ове одлуке.

              Против ове одлуке учесници у поступку могу поднијети жалбу у три примјерка Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине непосредно путем Уставног суда Републике Срспке или препорученом пошиљком у року од 10 дана од дана преузимања тендерске документације.

                                                                                           

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

              Достављено:                                                                   Мр Џерард Селман, с.р.

  • предмет списа

  • < >
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења