Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила у 2017. години

  Број: СУ- 78/17                                                                                           

  Бања Лука, 22. фебруар 2017.                                                                  

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2017. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2017. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Winer osiguranje“ Бањалука за каско осигурање возила у 2017. години.

  2. Са понуђачем „Winer osiguranje“ Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за каско осигурање возила у износу од 2.891,13 КМ.

  3. Расходи за плаћање услуге осигурања возила вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  Образложење

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2017. годину, број СУ-32/17 од 25. јануара 2017. године, планирао осигурање возила у процјењеној вриједности до 3.500,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понудјача „Winer osiguranje“ Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понудјача „Winer osiguranje“ Бања Лука у укупном износу од 2.891,13 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

     

  ПРЕДСЈЕДНИК

  УСТАВНОГ СУДA

  Мр Џерард Селман, с.р.

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења