Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за узлуге штампе билтена

  Број: СУ- 206/16                                                                                                     

  Бања Лука, 22. јун 2016.

   

              На основу члана 87. став 1. тачка б) и став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, и Плана јавних набавки за 2016. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донио је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГЕ ШТАМПЕ БИЛТЕНА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 20

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 20.

  2. Са понуђачем „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима услуге у износу од 1.638,00 КМ.

  3. Расходи за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 19 вршиће се са позиције 412700 – Раходи за услуге штампања.

   

  Образложење

   

              Уставни суд Републике Српске је планом јавних набавки за 2016. годину планирао расходе за услуге штампања билтена број 20 у процјењеној вриједности од 2.500,00 КМ, путем поступка директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључење уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и писменом тражењу понуда од Графопапира доо Бања Лука. С обзиром на прихватљивост понуде Графопапира доо Бања Лука у укупном износу од 1.638,00 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

   

  ПРЕДСЈЕДНИК

  УСТАВНОГ СУДA

  Мр Џерард Селман, с.р.

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења