Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2016. години

  На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2016. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 24. фебруара 2016. године, донио:

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2016. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида Бањалука за набавку канцеларијског материјала према условима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке канцеларијског материјала у 2016. години, број СУ-24/16 од 27. јануара 2016. године.

  2. Са понуђачем Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци канцеларијског материјала у износу од 3.969,11 КМ.

  3. Расходи за плаћање материјала за одржавање хигијене вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

   

  Образложење

   

              Након испитивања тржишта и тражења писменог приједлога цијене од понуђача у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске је на темељу понуђене цијене канцеларијског материјала одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

  Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овога Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

  Број: СУ-69/16

  24. фебруар 2016. године 

   

  ПРЕДСЈЕДНИК

  УСТАВНОГ СУДA

  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  Мр Џерард Селман, с.р.

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења