Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 281. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 21. april 2022.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 281. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je danas, 21. aprila 2022. godine, u Banjoj Luci održao Dvije stotine i osamdeset i prvu sjednicu na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno sa zakonima Republike Srpske.

  Tako je Ustavni sud na današnjoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-30/21. Polazeći od sadržaja relevantnih odredaba navedenog Zakona, Ustavni sud je utvrdio da je u isključivoj nadležnosti skupštine udruženja, u konkretnom slučaju Skupštine Boračke organizacije opštine Pale, da statutom uredi postupak prijema i isključenja članova iz ove organizacije, kao i da utvrdi njihova prava i obaveze. Uzimajui u obzir da je Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Plae osporenim Pravilnikom regulisalo predmetna pitanja, Ustavni sud je, u kontekstu navedenih zakonskih odredaba, utvrdio da je taj organ prekoračio svoja ovlašćenja, jer je postupao u domenu nadležnosti Skupštine ove organizacije. Zbog toga, Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale, u cijelini, nije u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, pa tako niti sa ustavnim načelom zakonitosti opštih akata.

  Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio odluke u predmetima broj U-32/21, U-33/21, U-34/21, U-37/21, U-58/21 i U-2/22 kojima je odbio, odnosno odbacio prijedloge i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih podzakonskih normativnih akata.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja