Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 263. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
263. sjednica Suda

Banja Luka, 25. novembar 2020.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 263. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 25. novembra 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

             Između ostalih odluka koje su usvojene na današnjoj sjednici, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-103/19 kojom je utvrđeno da Tarifni broj 1, Oblast 47, razred 47.73 - apoteke Tarife komunalnih taksi koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Šipovo“ broj 13/18, 16/18 i 5/19) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim taksama. Neustavnost i nezakonitost navedene odredbe Tarife komunalnih taksi Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da je njome propisan kriterijum za određivanje visine komunalne takse za isticanje naziva na poslovnim prostorijama apoteka koji nije predviđen Zakonom o komunalnim taksama.

 

       Ustavni sud je takođe donio i odluke u predmetima br. U-90/19, U-92/19, U-94/19, U-98/19, U-106/19 i U-107/19 u kojima nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o sudovima Republike Srpske, Pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola, Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača, Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području opštine Milići, Statuta Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“a.d. Sokolac i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.

    Pored toga, iz procesnih razloga, Ustavni sud  je obustavio postupke, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje određenih podzakonskih normativinih akata.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja