Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 263. сједнице Уставног суда Републике Српске
263. сједница Суда

Бања Лука, 25. новембар 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 263. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 25. новембра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и трећа сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

             Између осталих одлука које су усвојене на данашњој сједници, Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-103/19 којом је утврђено да Тарифни број 1, Област 47, разред 47.73 - апотеке Тарифе комуналних такси која је саставни дио Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Општине Шипово“ број 13/18, 16/18 и 5/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним таксама. Неуставност и незаконитост наведене одредбе Тарифе комуналних такси Уставни суд је утврдио с обзиром на чињеницу да је њоме прописан критеријум за одређивање висине комуналне таксе за истицање назива на пословним просторијама апотека који није предвиђен Законом о комуналним таксама.

 

       Уставни суд је такође донио и одлуке у предметима бр. У-90/19, У-92/19, У-94/19, У-98/19, У-106/19 и У-107/19 у којима нису прихваћене иницијативе за оцјењивање појединих одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о судовима Републике Српске, Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа, Правилника о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача, Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на подручју општине Милићи, Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“а.д. Соколац и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

    Поред тога, из процесних разлога, Уставни суд  је обуставио поступке, односно није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјењивање одређених подзаконских нормативиних аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења