Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 261. сједнице Уставног суда Републике Српске
261. сједница Суда

Бања Лука, 30. септембар 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 261. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 30. септембра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и прва сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

- Уставни суд је на овој сједници, између осталих одлука, донио и одлуку у предмету број У-53/19 којом је утврђено да чланови 6. и 11. Правилника о усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији редова вожње, који је донио начелник општине Прњавор, није у сагласности са Уставом и Законом о превозу у друмском саобраћају. Неуставност наведених одредаба, којима се уређује усклађивање и регистрација редова вожње у приградском превозу на подручју општине Прњавор, Уставни суд је утврдио с обзиром на чињеницу да је доносилац овог нормативног акта регулисањем ове материје изашао из законом одређених оквира, чиме је дошло до повреде уставног начела законитости.

- Устави суд је донио такође и одлуку број У-67/19 којом је, између осталог, утврдио да чл. 8, 9. и 11. Уредбе о условима за давање сагласности ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу нису у сагласности са Уставом, Законом о играма на срећу и Законом о Влади Републике Срспке. Спорним одредбама ове уредбе нормирана су питања услова и поступка избора најповољнијег понуђача за сарадњу путем формирања заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу. Према оцјени Уставног суда, Влада Републике Српске, као доносилац предметне уредбе, није имала овлашћење да утврди начин и критеријуме у складу са којима Лутрија треба да проводи поступак избора најповољнијег понуђача за сарадњу путем оснивања заједничког привредног друштва, због чега је оспореним нормама прекорачила своја законска овлашћења. Оваквим нормирањем, утврдио је Уставни суд, не разрађују се одредбе Закона о играма на срећу, због чега, супротно принципу уставности и законитости, оно нема основ у релевантном закону и стога није у функцији његовог провођења. Уређујући предметну материју на овај начин, Уставни суд је констатовао да је Влада поступила супротно и уставним начелима владавине права и подјеле власти.

- Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-51/19, У-58/19, У-64/19, У-70/19, У-72/19, У-74/19 и У-79/19, којим су одбијени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о играма на срећу, Закона о службеницима и намјештницима у органима јединице локалне самоуправе, Закона о ученичком стандарду и Закона о нотарима, као и оцјену одређених подзаконских нормативних аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења