Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 130. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
130. sjednica Vijeća

Banja Luka, 29. jul 2020.

 

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i trideseta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje postojanja povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa odredbom člana 17. Zakona o izmjenama i dpounama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, broj 02/1-021-576/20, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2020. godine. Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanom odredbom navedenog zakona došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju predmetni zahtjev prihvatljiv s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu. Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja