Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 259. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
259. sjednica Suda

Banja Luka, 15. jul 2020.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 259. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 15. jula 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

- Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-17/19 kojom je utvrđeno da član 21. stav 1, 2. i 3. Odluke o komunalnom redu na području Grada Zvornik nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Neustavnost navedenih odredaba Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što se iz sadržaja osporenih normi ne može na nedvosmislen način utvrditi koji subjekti se smatraju korisnicima komunalne usluge u smislu Zakona, tj. ko ima obavezu zaključiti ugovor o korišćenju komunalne usluge sa davaocem usluge. Ovako definisane norme od strane donosioca osporenog akta adresate dovodi u stanje pravne nesigurnosti suprotno ustavnoj garanciji vladavine prava. Neustavnost odluke se takođe ogleda i u tome što je jednom od kasiranih normi propisana obaveza plaćanja odvoza komunalnog otpada na način koji je suprotan relevantnoj odredbi Zakona, čime je došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

- Ustavi sud je donio takođe i odluku broj U-57/19 kojom je utvrdio da član 7. tačka 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske. Spornom odredbom je propisano da glavni republički tužilac ima pravo da ukida nezakonitu odluku tužioca i daje obavezujuća uputstva za dalji rad na predmetu u kome je takva odluka donesena. Glavni republički tužilac, kao donosilac osporenog podzakonskog akta, prema ocjeni Ustavnog suda, izašao je iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja te tako povrijedio ustavno načelo zakonitosti. Naime, relevantne odredbe zakona ne sadrže ovlašćenje za glavnog republičkog tužioca da prilikom nadzora ukida odluke tužilaca. Obavezujuća uputstva koja može da daje glavni republički tućilac prilikom vršenja nadzora okružnih tužilaštava ne sadrže ovlašćenje za njegovo intervenisanje na način da ukida pojedinačne odluke tužilaca, odnosno ne mogu se tumačiti na tako ekstenzivan način.

- Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-14/19, U-21/19, U-25/19, U-37/19, U-48/19, U-50/19, U-52/19 i U-56/19, kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Zakona o igrama na sreću, Zakona o notarima, Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o nasljeđivanju, Zakona o privrednim društvima, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti Republike Srpske, Zakona o privrednoj komori Republike Srspke, Zakona o fiskalnim kasama, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata. Pored navedenog, Ustavni sud je po službenoj dužnosti donio rješenje kojim je pokrenuo postupak za ocjenjivanje pojedinih odredaba Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja