Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 258. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
258. sjednica Suda

Banja Luka, 1. jul 2020.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 258. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) danas je, 1. jula 2020. godine, u Banjoj Luci održao Dvije stotine i pedeset i osmu sjednicu na kojoj je odlučivao o prihvatanju ponude za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci.

Nakon što je Ustavni sud donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci i njenog stupanja na snagu, provedena je procedura tzv. otvorenog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku predmetnih radova. Po okončanju roka za prijem ponuda, Komisija za nabavke Ustavnog suda je izvršila analizu i ocjenu jedne prispjele ponude, primjenom kriterijuma ,,ekonomski najpovoljnija ponuda“, te konstatovala da je validna ponuda ponuđača „Integra Inženjering“ d.o.o. S obzirom na ponuđene uslove prema tenderskoj dokumentaciji po kojima je kriterij finansiranje projekta sa učešćem od 50%, sa garantnim rokom od 36 mjeseci i sa cijenom od 4.839.043,29 KM bez PDV-a, Ustavni sud je usvojio prijedlog Komisije za nabavke i odlučio da se prihvata ponuda imenovanog ponuđača.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja