Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске
257. сједница Суда

Бања Лука, 24. јун 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 257. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Уставни суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) данас је, 24. јуна 2020. године, у Бањој Луци одржао Двије стотине и педесет и седму сједницу на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука које су донесене на данашњој сједници, Уставни суд је донио одлуку у предмету број У-12/19 којом је утврдио да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Срспске и Законом о адвокатури. Имајући у виду да се оспорена тачка I предметне Одлуке не заснива на објективизираним критеријумима који би се могли довести у везу са правном природом и сврхом трошкова уписа у Именик адвоката, Уставни суд је оцијенио да оспорена одредба о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Срспке, у смислу правне сигурности, није у сагласности са уставним начелом владавине права.

Уставни суд је такође донио и одлуку број У-55/19 којом је утврдио да одредба члана 24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац није у сагласности са Уставом Републике Срспке. Уставни суд је, као и у ранијим идентичним правним ситуацијама, оцијенио да је оспорена норма, којом је одређено да предметни нормативни акт ступа на снагу осмог дана од дана доношења, у несагласности са одредбом члана 109. став 1. Устава Републике Српске, према којој закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-22/19, У-29/19, У-35/19, У-40/19 и У-42/19 којима нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о порезу на доходак, Закона о банкама, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о обавезним осигурањима у саобраћају, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката. Поред тога, Уставни суд је на данашњој сједници одлучивао и о другим процесним и организационим питања свога рада.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења