Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске
256. сједница Суда

Бања Лука, 20. мај 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 256. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 20. маја 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Међу осталим одлукама које су донесене на данашњој сједници, поменућено, илустрације ради, да је Уставни суд донио одлуку у предмету број У-5/19 којом је утврдио да је члан 35. Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Срспке у несагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Неуставност наведених норми Уставни суд је утврдио с обзиром на чињеницу да су потписници уговора оспореним одредбама прописали већи износ новчане казне која се може изрећи раднику у дисциплинском поступку од оне која је одређена релевантним одредбама Закона о раду. Оваквим нормирањем, оцјенио је Уставни суд, дошло је до повреде уставног начела законитости којим је одређено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Уставни суд је такође донио и одлуку број У-68/19 којом је утврдио, између осталог, да члан 11. став 1. тачка 8) и став 2. у дијелу који гласи: „... а додјелом неповратних новчаних средстава само у висини разлике између износа наплаћене ратне нематеријалне штете и износа из члана 6. ове уредбе.“ Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-ослободилачког рата Републике Српске нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-ослободилачког рата Републике Срспке. Уставни суд је, наиме, оцијенио да су право на стамбено збрињавање и право на накнаду ратне штете потпуно различита права која се остварују по различитим, законом прописаним условима, те да се уредбом, као подзаконским актом, не могу доводити у везу на начин да се остваривање једног права – права на стамбено збрињавање, ускраћује уколико је реализовано друго право, односно право на накнаду ратне штете. Оваква ограничења и условаљавање приликом остваривања права на стамбено збрињавање не предвиђа Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-ослободилачког рата Републике Српске, због чега је Уставни суд оцијенио да је оспореним прописивањем нарушено уставно начело законитости.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-24/19, У-33/19, У-84/19 и У-1 08/19 којом је одбијен приједлог, односно нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења