Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске
247. сједница Суда

Бања Лука, 25. септембар 2019.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 247. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 25. септембра 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и четрдесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука, Уставни суд је на овој сједници донио одлуке којима је утврдио неуставност и незаконитост појединих општенормативних аката. Тако је у предмету број У-70/18 утврђено да Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских извјештаја нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. Уставни суд је оцијенио неуставним предметни општи акт у цијелости с обзиром на то да из Закона о спречавању судоба интереса у органима власти Републике Српске, који је послужио као правни основ за доношење ових Правила, не произлази овлашћење Комисији да дерогирајући законске прописе уреди предметну материју.

Уставни суд је такође донио и одлуку број У-73/18 којом је утврђено да Правилник о платама, накнадама и осталим личним примањима запослених у Општинској управи општине Теслић није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи. Имајући у виду, наиме, да Закон о локалној самоуправи не садржи овлашћење за начелнике локалних заједница да могу доносити предметни правилник, Уставни суд је утврдио да је начелник Општине Теслић, излазећи из оквира својих уставних и законских овлашћења, доношењем оспореног акта повриједио релевантну одредбу Закона, а тиме и уставно начело законитости што предметни акт чини у цјелини неуставним.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио и рјешења у предметима број У-20/18, У-34/18, У-65/18, У-81/18 и У-83/18 којима није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о дјечијој заштити и оспораваних подзаконских општих аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења