Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 241. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 27. mart 2019.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 241. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas, 27. marta 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i četrdeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

  Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-24/18 kojom je utvrđeno da član 30. stav 2. u dijelu koji glasi „[...] njegovi usvojenici i njihovi potomci [...]“ Zakona o nasljeđivanju nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Navedeni dio pomenute norme, kojom je normirano pitanje koja se lica smatraju nužnim nasljednicima pod posebnim uslovima, Ustavni sud je ocijenio neustavnim s obzirom na to da su isti nasljednici već navedeni u odredbi prethodnog stava istog člana kao nužni nasljednici, tako da nije jasno šta je zakonodavac imao u vidu propisujući posebne uslove i za nasljeđivanje usvojenika. Istom odredbom, stoga, nije jasno i precizno normiran krug lica sa pravom nasljeđivanja nužnog nasljednog dijela, što je u suprotnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

  Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-35/18 kojom je utvrđeno da član 14. u dijelu kojim je tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice, kao i članovi 99. do 104. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica i osnovni tekst istog akta nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o zaštiti od požara. Osnov neustavnosti i nezakonitosti navedenih odredaba opštih akata sadržan je u činjenici da načelnik Opštine Kozarska Dubica, kao njihov donosilac, prilikom utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Opštine Kozarska Dubica nije pribavio prethodno mišljenje Ministrstva unutrašljih poslova, a što je kao obaveza predviđena članom 42. stav 2. Zakona o zaštiti o požara.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-25/18, U-26/18, U-28/18, U-29/18, U-32, U-33/18, U-37/18, U-44/18 i U-7/19 kojima je odbacio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o porezu na dohodak, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.

  Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja