Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 240. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
240. sjednica Suda

Banja Luka, 27. februar 2019.

 

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 240. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

U Banjoj Luci je danas, 27. februara 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

 • Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na današnjoj sjednici, donio i odluku broj U-9/18 kojom je utvrdio da sa Ustavom Republike Srpske nije u saglasnosti odredba člana 43. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, kojom je propisano da članovi i radnici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovog zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju koja je prouzrokovala štetu učinili ili propustili učiniti namjerno. Ustavni sud je, naime, ocijenio da je ovakvim propisivanjem zakonodavac znatno ograničio, odnosno umanjio građansku odgovornost navedenih subjekata, čime se ova lica stavljaju u privilegovani položaj u odnosu na ostale građane, što predstavlja povredu ustavnih odredaba kojima se garantuje ravopravnost svih građana i načelo vladavine prava.

 • Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-14/18 kojom je, između ostalog, utvrđeno da član 13. Pravilnika o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o šumama. Prema ocjeni Ustavnog suda, ministar je, propisujući da se ovaj pravilnik neće primjenjivati u hitnim postupcima, izašao iz okvira ovlašćenja propisanih relevantnom odredbom Zakona o šumama s obzirom na to da zakonodavac nije ostavio mogućnost da se podzakonskim aktom propišu situacije u kojima se odredbe ovog pravilnika neće primjenjivati. Budući da osporena odredba predmetnog podzakonskog akta, mimo ustavnog naloga, nije u saglasnosti sa navedenim zakonom, Ustavni sud je utvrdio da ista nije u saglasnosti ni sa Ustavom Republike Srpske.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-6/18, U-11/18, U-16/18, U-17/18, U-18/18, U-21/18 i U-22/18 kojima je odbacio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Zakona o visini stope zatezne kamate, Zakona o parničnom postupku i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata. U predmetu broj U-15/18 Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio postupak jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

   
  Pretraživanje


  Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
  © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja