Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 238. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
238. sjednica Suda

Banja Luka, 20. decembar 2018.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 238. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

U Banjoj Luci je danas, 20. decembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na današnjoj sjednici, donio i odluku broj U-53/17 kojom je utvrdio da odredba člana 84. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je ocijenio da je neusaglašenost osporene odredbe, kojom je propisano da nadležno ministarstvo može dati saglasnost za angažovanje lica za podršku učeniku sa smetnjama u razvoju ukoliko postoje obezbijeđena sredstva za finansiranje, rezultat toga što osporena norma dovodi do neizvjesnosti i pravne nesigurnosti u ostvarivanju prava na obavezno osnovno vaspitanje i školovanje djece sa smetnjama u razvoju. Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, zakonodavac prekršio ustavnu garanciju po kojoj svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima i da je osnovno školovanje obavezno i besplatno.

Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-79/18 kojom je utvrđeno da Memorandum o saradnji zaključen 5. septembra 2018. godine između Osnovnog suda u Banjaluci i Okružnog suda u Banjaluci i Smjernice Osnovnog suda u Banjaluci za postupanje u parničnom postupku, donijete u septembru 2018. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je, naime, utvrdio da su osporavani akti po svojoj pravnoj prirodi opšti akti za koje postoji obaveza njihovog objavljivanja u odgovarajućem službenom glasilu. S obzirom na činjenicu da predmetni opšti akti nisu objavljeni, Ustavni sud je ocijenio da isti nisu u saglasnosti sa članom 109. Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-54/17, U-106/17, U-109/17, U-1/18 i U-31/18 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o republičkoj upravi, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, Zakona o dječijoj zaštiti i Zakona o željeznicama Republike Srpske, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja