Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 235. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
235. sjednica

Banja Luka, 26. septembar 2018.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 235. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

U Banjoj Luci je danas, 26. septembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih, donio odluku broj U-77/17 kojom je utvrdio da odredbe člana 19. alineja 5, u dijelu koji glasi „[...] i Statutarne komisije [...]“, člana 19. alineja 11, člana 20. stav 2. alineja 6, u dijelu koji glasi „[...] i usvaja završni račun [...]“ i člana 67. Statuta Saveza sindikata Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske. Istom odlukom utvrđeno je, takođe, da Izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske od 11. maja 2018. godine nisu u saglasnosti sa navedenim višim normativnim aktima. Ustavni sud je ocijenio da je neusaglašenost osporenih odredbi rezultat toga što iste nemaju pravni osnov u hijerarhijski višem zakonskom aktu, zbog čega nisu u funkciji provođenja zakona, te iz njih ne mogu proisticati prava i obaveze subjekata prava, odnosno radi toga što je Izmjene i dopune Statuta donio nenadležan organ. Ustavni sud je utvrdio da je, normirajući na ovaj način, donosilac osporenih statutarnih odredbi postupio suprotno zajemčenom ustavnom načelu vladavine prava i podjele vlasti.

Ustavni sud je, pored navedene odluke, takođe donio odluke i u predmetima broj U-71/17, U-73/17, U-82/17, U-93/17, U-95/17, U-96/17, U-100/17 i U-113/17 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o nasljeđivanju, Zakona provrednim društvima, Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, Zakona o sudskim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja