Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 233. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
233. sjednica

Banja Luka, 11. juli 2018.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 233. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas je u Banjoj Luci, 11. jula 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje je Ustavni sud donio na današnjoj sjednici izdvojićemo, radi ilustracije, odluku broj U-86/17. Ovom odlukom je utvrđeno da Odluka o komunalnom redu i Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada Opštine Kotor Varoš nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Utvrđena neusaglašenost rezultat je činjenice da je stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima prestao postojati pravni osnov važenja osporenih normativnih akata, te da organi jedinice dotične lokalne samouprave iste akte nisu uskladile u roku od šest mjeseci sa odredbama tog novog Zakona. Imajući u vidu da iz zakonskih odredaba proističe obaveza lokalnih zajednica da donesu nove podzakonske akte u cilju njihovog sprovođenja, Ustavni sud je utvrdio, dakle, da su osporeni opšti akti u suprotnosti sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima, što uslovljava i njihovu neustavnost u smislu člana 108. stav. 2. Ustava Republike Srpske.

 

Ustavni sud je, pored navedene, takođe donio odluke i u predmetima broj U-56/17, U-87/17, U-91/17 i U-99/17 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o eksproprijaciji i Zakona o komunalnim taksama, kao i ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih normativnih akata.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja