Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU- 412/22

  Banja Luka,  11. oktobar  2022. godine

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I ČETRDESET I ČETVRTU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u utorak, 18. oktobra 2022. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i četrdeset i druge sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 17. avgusta 2022. godine.

  2. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i četrdeset i treće sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 17. avgusta 2022. godine.

    

  3. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

              3.1. UV-4/22. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, broj: 02/1-021-977/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trideset i petoj posebnoj sjednici održanoj 14. septembra 2022. godine.

   

                                                                                            PREDSJEDAVAJUĆA

                                                                                 Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                    Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                      Prof. dr Ivanka Marković, s.r.                          

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja