Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 130. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU- 232 /20

  Banja Luka, 23. jul 2020. godine

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  TRIDESETU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća održaće se u srijedu 29. jula 2020. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

                   1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i osme sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 15. jula 2020. godine.

                   2. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i devete sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 15. jula 2020. godine.

                  3. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

                      3.1 UV-14/20. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, broj: 02/1-021-576/20, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2020. godine.

   

                                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                 Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                    Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                                   Amor Bukić

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja