Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 128. i 129. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazane su 128. i 129. sjednica Vijeća, koje će se održati u srijedu 15. jula 2020. godine, sa početkom u 10,30 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednice je predložen sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

              1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i sedme sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 13. jula 2020. godine.

   

              2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

                2.1. UV-3/20. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u pogledu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“, Banjaluka – Doboj, broj: 02/1-021-429/20; Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9 januar“, Banja Luka - Doboj, broj: 02/1-021-430/20; Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“, Banjaluka – Doboj, broj: 02/1-021-431/20, kao i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9 januar“, Banja Luka - Doboj, broj: 02/1-021-432/20, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaesetoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine.

                2.2.   UV-7/20. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u pogledu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, broj: 02/1-021-433/20; Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, broj: 02/1-021-434/20; Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, broj: 02/1-021-435/20, kao i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, broj: 02/1-021-436/20, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaesetoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine.

   

                                                            VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja