Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 257. sjednice Ustavnog Suda Republike Srpske

  Broj: SU-150/20

  Banja Luka, 27. maj 2020.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I PEDESET I SEDMU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 24. juna 2020. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i pedeset i šeste sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 20. maja 2020 godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-12/19.

      2.2. U-17/19 i U-30/19.

      2.3. U-22/19.

      2.4. U-25/19.

      2.5. U-29/19.

      2.6.  U-35/19.

      2.7. U-40/19.

      2.8. U-42/19.

      2.9. U-55/19.

   

  3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

      3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-17/20   i broj U-20/20.

   

  4. Prijedlog Odluke o o izboru potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.

  5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

  6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za organizaciona i kadrovska pitanja Ustavnog suda Republike Srpske.

  7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za praćenje i proučavanje pojava od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti Ustavnog suda Republike Srpske.

  8. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Redakcione komisije Ustavnog suda Republike Srpske.

  9. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude za usluge štampanja Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 24.

  10. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnoj kuhinji Ustavnog suda Republike Srpske.

  11. Tekuća pitanja.

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                   USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                  Mr Džerard Selman, s. r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja