Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 118. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU- 247/18

  Banja Luka,  17. septembar  2018.

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  OSAMNAESTU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća održaće se u  ponedeljak, 24. septembra 2018. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i sedamnaeste sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 13. septembra 2018. godine.

   

  2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

   

  2.1 UV-3/18. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključcima u vezi sa Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, broj: 02/1-021-847/18 koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset devetoj posebnoj sjednici održanoj 14. avgusta 2018. godine.                                                                      

   

   

  PREDSJEDAVAJUĆI

  Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Ustavnog suda Republike Srpske

  Milenko Arapović, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja