Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 232. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-154/18

  Banja Luka, 28. maj 2018.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I TRIDESET I DRUGU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 27. juna 2018. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i trideset i prve sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 23. maja 2018. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-67/17.

      2.2. U-75/17.

      2.3. U-79/17.

      2.4. U-84/17.

      2.5. U-88/17.

      2.6. U-89/17.

      2.7. U-103/17.

   

  3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

  4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za organizaciona i kadrovska pitanja Ustavnog suda Republike Srpske.

  5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za praćenje i proučavanje pojava od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti Ustavnog suda Republike Srpske.

  6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Redakcione komisije Ustavnog suda Republike Srpske.

  7. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske.

  8. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude za usluge štampanja Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 22.

  9. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnoj kuhinji Ustavnog suda Republike Srpske.

  10. Tekuća pitanja.

   

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja